goście branżowi

Zarejestruj się jako Gość.
Profesjonaliści, zarejestrowani w systemie internetowym, otrzymują w Biurze Obsługi imienne identyfikatory uprawniające do wejścia na teren targów, przygotowane zgodnie z przesłanym do MTG Formularzem Rejestracyjnym.
Wydawane identyfikatory są dokumentem imiennym i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby, na rzecz których zostały wystawione. Posiadacz identyfikatora zobowiązany jest na żądanie MTG przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający zgodność danych osobowych z danymi zawartymi na identyfikatorze. W przypadku niezgodności dokumentu lub jego braku identyfikator i związane z nim prawo wstępu zostanie unieważnione, zaś Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z faktu unieważnienia identyfikatora.

Stanowiska obsługi zwiedzających będą czynne od 7 do 8 października w godz. 9.00 – 17.00.

Uwaga!
Informujemy, że w czasie trwania Targów URODA 2017 nieczynny będzie parking przy Amberexpo, zapraszamy na parking stadionu Energa, opłata całodzienna - 15 zł.