Parking

AMBEREXPO i Stadion Energa
Cena 3 zł/h, płatne w parkometrze.